عمومی

دانلود تدریس صوتی اجرای احکام مدنی

دکتر محمدعلی شاه حیدری پور

تبلیغ کانال حقوق دان ها

در مطلب پیش رو فایل صوتی درس اجرای احکام مدنی ویژه کارآموزان قضایی دوره ۱۸۴ تهران که توسط دکتر محمدعلی شاه حیدری پور تدریس شده است در اختیار حقوق دان ها قرار گرفته است.

ابتدا استاد مباحث کلی قوانین مورد استفاده در اجرای احکام مدنی، محدوده اجرای آنها و قوانین مرتبط را توضیح می دهد، سپس شرایط شروع اجرای اجباری احکام مدنی به همراه استثنائات مربوطه توضیح داده می شود در ادامه شرایط صدور اجراییه، مقامات مجاز در امضاء آن، نسخ اجراییه و نحوه ابلاغ آن، اشتباه در صدور اجراییه و طرق رفع آن و عنداللزوم ابطال آن ، مرور زمان اجراییه نیم عشر دولتی و وصول آن از محکوم علیه، زمان درخواست صدور اجراییه، مرجع صالح برای اجرای حکم مدنی بیان می شود. همچنین عناوین شناسنایی اموال محکوم علیه، وظایف هریک از محکوم علیه و محکوم له، توقیف اموال محکوم علیه، مستثنیات دین، اعسار، مزایده و تسلیم مال به برنده مزایده ، مراحل غیرمعمول اجرای اجباری احکام مدنی به همراه نکات مهم و کاربردی اعتراض ثالث اجرایی و اعاده وضع به حالت سابق نیز تدریس شده است.

———–
عنوان لینک اصلی لینک کمکی
فایل اول- شرایط شروع اجباری اجرای احکام مدنی دانلود دانلود
فایل دوم- شرایط شروع اجباری اجرای احکام مدنی دانلود دانلود
فایل سوم- مراحل معمول اجرای اجباری احکام مدنی دانلود دانلود
فایل چهارم- مراحل معمول اجرای اجباری احکام مدنی( مستثنیات دین به عنوان اولین مصداق مصونیت اموال از توقیف) دانلود دانلود
فایل پنجم- مراحل معمول اجرای اجباری احکام مدنی (مصادیق دوم، سوم و چهارم مصونیت اموال از توقیف) دانلود دانلود
فایل ششم- نحوه و ترتیبات توقیف اموال منقول دانلود دانلود
فایل هفتم- نحوه و ترتیب توقیف اموال غیرمنقول (ثبت شده و ثبت نشده) دانلود دانلود
فایل هشتم- مرحله سوم از مراحل اجرای اجباری احکام مدنی-فروش اموال منقول و غیرمنقول توقیف شده دانلود دانلود
فایل نهم- مرحله چهارم از مراحل اجرای اجباری احکام مدنی-پرداخت معادل محکوم به و هزینه های اجرایی دانلود دانلود
فایل دهم- مراحل غیرمعمول اجرای اجباری احکام مدنی، اعتراض ثالث اجرایی و اعاده وضع به حال سابق دانلود دانلود

منبع: کست باکس

تبلیغ کانال روبیک دانلود

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا