حقوق

نمونه متن استشهاد محلی سکونت

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

استشهادیه محلی، یک فرم کتبی است که به صورت دستی یا در فرم های چاپی از پیش آماده، تنظیم شده و ذیل آن، توسط افرادی که تنظیم کننده را به واسطه همسایگی یا همکاری و مواردی از این قبیل می شناسند، امضا می شود و در آن، مواردی که شخص قصد دارد، امضا کنندگان، آن را تایید و گواهی نمایند، درج می گردد

در فرم زیر یک نمونه متن استشهادیه محلی در مورد محل سکونت فعلی قرارداده ایم.

فرم حقوقی استشهادیه محلی

تبلیغ کانال حقوق دان ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا