عمومی

صدور اجراییه علیه ظهرنویس و ضامن چک و نیز نسبت به خسارت تأخیر تأدیه امکان پذیر نیست

تبلیغ کانال حقوق دان ها

سوال

با توجه به صدور آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی بر فرض شمول ماده ۲ آیین نامه در خصوص چک و با در نظر گرفتن اینکه هدف خروج از پرونده ها از محاکم حقوقی می‌باشد آیا اجراییه صادره می‌تواند مشمول بر خسارت تاخیر تادیه هم باشد یا اینکه خسارت تاخیر تادیه نیاز به رسیدگی جداگانه دارد

پاسخ

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۵۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

با توجه به مفاد ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳ قانون صدور چک، صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکان پذیر است بنابراین، صدور اجراییه برابر این ماده علیه ظهرنویس و ضامن چک و نیز نسبت به خسارت تأخیر تأدیه امکان پذیر نیست و در این موارد دارنده ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه می‌باشد

تبلیغ کانال روبیک دانلود

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا