اجرای چک

  • عمومی

    اعتراض به اجراییه چک صیادی

    یکی از راه های مطالبه وجه چک درخواست صدور اجراییه از اداره ثبت است. چک های های صیادی همانند چک های قدیمی قابل مطالبه از طریق اجرای ثبت است. اعتراض به اجراییه چک صیادی نیز در مواردی ممکن است که در این مطلب به بررسی نحوه اعتراض و مرجع آن می پردازیم. مرجع صالح اعتراض اجراییه چک اعتراض به اجراییه از طریق اداره ثبت یا در موارد خاصی از طریق…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا