اعتراض ثالث

 • مرجع صالح در مورد اعتراض ثالث اجرایی حکم کیفری

  جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۲۳شماره پرونده : ۱۴۰۲-۳/۱-۲۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ استعلام :در مواردی که در راستای اجرای حکم کیفری مبنی بر محکومیت به پرداخت دیه یا رد مال، ملک غیرمنقول محکوم‌علیه شناسایی و توقیف می‌شود و در روند انجام مزایده، شخص ثالثی با ارائه اسناد عادی به عملیات اجرایی اعتراض می‌کند؛ وفق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ عملیات اجرایی ادامه می‌یابد و شخص ثالث…

  بیشتر بخوانید »
 • صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی حکم دادگاه خانواده

  جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۹۹/۲۴۴شماره پرونده : ۹۹-۱۴۱-۲۴۴حتاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ استعلام در پرونده‌ مطالبه مهریه در اجرای احکام ملکی توقیف می‌شود و شخص ثالث نسبت به ملک مذکور مدعی است که با قولنامه مقدم بر توقیف اجرای احکام ملک را خریداری کرده است؛ آیا شخص ثالث علاوه بر دادخواست اعتراض ثالث در شعبه دادگاه خانواده باید دادخواست اثبات مالکیت نیز در دادگاه حقوقی بدهد یا خود دادگاه خانواده…

  بیشتر بخوانید »
 • دانلود کارگاه آموزشی اعتراض به فرایندهای اجرائی

  در این دوره آموزشی نحوه اعتراض به فرایند اجرایی توسط دکتر توکلی تدریس شده است. کارگاه به صورت تصویری بوده لکن تصویر دوره نکته خاصی ندارد و نیازی به مشاهده آن نمی باشد از این رو فایل صوتی کارگاه در این مطلب بارگزاری شده است. البته در کانال حقوق دان ها در پیامرسان روبیکا فیلم کامل کارگاه نیز بارگزاری شده است تا در صورتی که تمایل به مشاهده تصویر استاد…

  بیشتر بخوانید »
 • حقوق

  نمونه رای رد اعتراض ثالث اجرایی به سبب توقیف بودن ملک هنگام انتقال

  « رأی دادگاه » در خصوص دادخواست آقای «ح-ج» با وکالت خانم «م-خ»، بطرفیت خانم «ط-م» با وکالت خانم «ل-ر»، و به طرفیت خانم‌ها: ز حسنی، ر حسنی، ص حسنی و آقایان: م حسنی، ع حسنی، ر حسنی، بخواسته اعتراض ثالث به عمليات اجرايي و ابطال عمليات اجرايي و توقيف عمليات اجرايي بدین شرح که وکیل خواهان بر اساس شرح دادخواست بیان داشته : موكل این‌جانب بنا به قرارداد مورخه…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا