تفسیر ماده دو قانون مدنی

  • عمومی

    ماده دو قانون مدنی و شرح آن

    نص ماده دو قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمُ اِلاجراء است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. شرح ماده دو قانون مدنی هر ایرانی، چه در داخل یا چه در خارج از کشور باشد، پس از ۱۵ روز از تاریخ انتشار قانون مشمول آن قانون می شود. البته اگر کشور خارجی در شرایطی قرار گرفته باشد…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا