آموزش های حقوقیحقوقی

ماده دو قانون مدنی و شرح آن

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

نص ماده دو قانون مدنی

قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمُ اِلاجراء است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

شرح ماده دو قانون مدنی

هر ایرانی، چه در داخل یا چه در خارج از کشور باشد، پس از ۱۵ روز از تاریخ انتشار قانون مشمول آن قانون می شود. البته اگر کشور خارجی در شرایطی قرار گرفته باشد که ایرانیان مقیم در آن جاهل به قانون باشند، کسی که از این وضع زیان دیده است می تواند جهل خود را به قانون در دادگاه اثبات کند و به این ترتیب از مکافات اجرا نکردن آن مصون بماند.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا