آموزش های حقوقیحقوقی

ماده یک قانون مدنی و شرح آن

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

نص ماده یک قانون مدنی

مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان اِبلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره – در صورت اِستِنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

 

شرح ماده یک قانون مدنی

امضای قانون برای رییس جمهوری اجباری است و او نمی تواند از صدور دستور اجرای آن خودداری کند این اجبار در موردی است که قانون با رعایت تشریفات قانون اساسی تصویب شده باشد و بتوان نام قانون بر آن نهاد. البته رئیس جمهور موظف به امضای «قانون» است و می تواند از امضای مصوبات ناقص خودداری کند.
امضای رئیس جمهور در ماده فوق به معنای اعلام رسمی تصویب قانون و دستور ابلاغ و اجرای آن به قوه مجریه است.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا