جلب

 • عمومینشست قضایی

  جلب محکوم علیه در صورت امتناع از انجام تعهد

  پرسش: آیا در فرض صدور حکم بر محکومیت خوانده به ایفای تعهد و عدم اقدام ایشان علی رغم صدور اجرائیه با توجه به تصریح قانونگذار در مواد ۱ و ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، امکان جلب و بازداشت محکوم علیه وجود دارد یا خیر؟ نظر هیئت عالی با توجه به نص صریح ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۹۴ که مقرر…

  بیشتر بخوانید »
 • عمومی

  معنی قرار جلب به دادرسی چیست؟

  سوال: قرارجلب به دادرسی به چه معناست؟ آیا اگر جرم در دادسرا ثابت شد دادگاه اول متهم را احضارمیکند که در دادگاه حاضر شود یا وی را مستقیما جلب میکنند؟ پاسخ: قرار جلب به دادرسی در مقابل قرار منع تعقیب است. قرار منع تعقیب یعنی قاضی تحقیق به این نتیجه نرسیده که که جرم توسط شما انجام شده یا اصلاً جرمی انجام شده اما قرار جلب به دادرسی یعنی اینکه…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا