پرسش و پاسخ

معنی قرار جلب به دادرسی چیست؟

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

سوال:

قرارجلب به دادرسی به چه معناست؟

آیا اگر جرم در دادسرا ثابت شد دادگاه اول متهم را احضارمیکند که در دادگاه حاضر شود یا وی را مستقیما جلب میکنند؟

پاسخ:

قرار جلب به دادرسی در مقابل قرار منع تعقیب است.
قرار منع تعقیب یعنی قاضی تحقیق به این نتیجه نرسیده که که جرم توسط شما انجام شده یا اصلاً جرمی انجام شده اما قرار جلب به دادرسی یعنی اینکه شما دعوت می شوید به دادرسی و قاضی تحقیق به این نتیجه رسیده که جرمی توسط شما به وقوع پیوسته و شما باید به سبب ارتکاب جرم مجازات شوید

برای همین بعد از قرار جلب به دادرسی کیفر خواست صادر میشه کیفرخواست همونطور که از اسمش پیداست تقاضای کیفر از دادگاه برای شخصی است که در موردش قراره جلب به دادرسی صادر شده است

معنی کلمه جلب در قرار جلب به دادرسی با برگ جلب و حکم جلب فرق میکنه. حکم و برگ جلب یعنی شخص را با قوه قهریه و بعبارتی با زور بگیرند و حسب مورد در دادگاه یا دادسرا حاضر کنند و یا برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام تحویل دهند اما جلب به دادرسی صرقا به این معناست که شخص به دادرسی دعوت شود.

دکمه بازگشت به بالا