ظهرنویسی سفته

  • عمومی

    نمونه دادخواست واخواهی از رای محکومیت تضامنی ظهرنویس

    بسمه‌تعالی رياست محترم شعبه …دادگاه عمومي حقوقي شهرستان… با سلام این‌جانب …….، فرزند ………، به شماره ملی………، در خصوص پرونده کلاسه … با شماره بایگانی … مطروحه نزد آن شعبه محترم، که این‌جانب به صورت غیابی به پرداخت ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال بابت اصل خواسته خواهان و ۷۴۸۳۲۰۰۰ ریال بابت متفرعات دعوا و خسارت تأخیرتأدیه به‌صورت تضامنی محکوم شده‌ام به استناد ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی با عنایت به این‌که ابلاغیه…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا