عادی

  • عمومی

    تفاوت اسناد عادی با اسناد رسمی

    اسناد عادی با اسناد رسمی تفاوت­هایی دارند از جمله سند رسمی قدرت اجرایی دارد؛ حال‌آنکه اصل در اسناد عادی عدم قدرت اجرایی است؛ به این معنی که مطابق مواد ۹۲ و ۹۳ ق.ث برای سند رسمی می‌توان بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستری از همان دفترخانه تنظیم‌کننده سند، تقاضای صدور اجراییه نمود؛ درحالی‌که برای اجرای اسناد عادی به‌ حکم دادگاه احتیاج است؛ در تنظیم سند رسمی مأمور رسمی دخالت…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا