ماده یک قانون مدنی

  • عمومی

    ماده یک قانون مدنی و شرح آن

    نص ماده یک قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان اِبلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. تبصره – در صورت اِستِنکاف رئیس جمهور از امضا یا…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا