ماده 5 قانون مدنی

  • عمومی

    ماده پنج قانون مدنی و شرح آن

    نص ماده پنج قانون مدنی کلیه سَکنه ایران اعم از اَتباع خارجه و داخله مُطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. شرح ماده پنج قانون مدنی این ماده شامل اصل محلی بودن قوانین در روابط بین المللی است. بنابراین در مقام رفع تعارض قوانین، هرجا که تردید در اجرای قانون ایران یا قانون خارجی باشد اصل، اجرای قانون ایران درباره ساکنان است. قوانین ایران…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا