مطالبه خسارت ناشی از جرم

  • خسارت تاخیر تادیه در سرقت یا کلاهبرداری

    تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شماره نظریه: ۷/۹۸/۷۲۸ شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۷۲۸ک استعلام: در صورتی که مال موضوع سرقت یا کلاهبرداری وجه نقد باشد آیا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه در این مورد وجود دارد یا خیر ؟ در صورت امکان این مطالبه در قالب دادخواست است یا درخواست؟ در صورتی که در قالب دادخواست باشد با توجه به رویه جاری قضایی کشور که غالبا در مورد خواسته خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا