نشست قضایی

 • عمومینشست قضایی

  جلب محکوم علیه در صورت امتناع از انجام تعهد

  پرسش: آیا در فرض صدور حکم بر محکومیت خوانده به ایفای تعهد و عدم اقدام ایشان علی رغم صدور اجرائیه با توجه به تصریح قانونگذار در مواد ۱ و ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، امکان جلب و بازداشت محکوم علیه وجود دارد یا خیر؟ نظر هیئت عالی با توجه به نص صریح ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۹۴ که مقرر…

  بیشتر بخوانید »
 • عمومینشست قضایی

  صلاحیت شورای حل اختلاف در صدور دستور موقت

  صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ برگزار شده توسط: استان مازندران شهر نکا موضوع: جواز یا عدم جواز صدور دستور موقت توسط شورای حل اختلاف پرسش: آیا شورای حل اختلاف مجاز به صدور دستور موقت می‌باشد؟ نظر هیئت عالی صلاحیت شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی منحصر به موارد مصرح در قانون می‌باشد و در موارد تردید و اکتفاء به موارد قدر متیقن، باید گفت در آن…

  بیشتر بخوانید »
 • عمومی

  منظور از هیئت عالی در نشست های قضایی

  یکی از منابع غیر الزام آور در حقوق ایران که برخی ازقضات و حقوقدان ها در آرای خود به آن استناد میکنند نظرات مطرح شده در نشست های قضایی است. نشست‌های قضائی جلسات علمی-آموزشی است که از دیرباز به‌منظور استفادۀ حداکثری از ظرفیت علمی و مهارتی قضات در حلّ مسائل و مشکلات حقوقی، گسترش فرهنگ مشورت و توسعه و به اشتراک‌گذاری دانش ‌قضائی در مراجع قضائی سراسر کشور برگزار می‌شود…

  بیشتر بخوانید »
 • عمومی

  جرائم مسئولین موضوع مواد 307 و 308

  اگر افراد مشمول موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری در زمان تصدی سمت جرمی انجام دهند اما بعد از اینکه سمت مذکور را به هر دلیل نداشته باشند وقوع جرم کشف گردد دادگاه و دادسرای صالح رسیدگی کننده به جرائم مسئولین موضوع مواد فوق الذکر، دادگاه و دادسرای محل وقوع جرم است نه حسب مورد تهران یا مرکز استان. صورت‌جلسه نشست قضائی چنانچه مسئولین موضوع مواد ۳۰۷…

  بیشتر بخوانید »
 • عمومینشست قضایی

  تکلیف دادسرا در موارد لوث و اجرای قسامه

  خلاصه: در موارد لوث که بیش از ۵۰ درصد دلیل علیه متهم وجود دارد، در قرار نهایی دادسرا این قرائن و امارات باید ذکر شود و سپس دادسرا برای تکمیل تحقیقاتی که جمع آوری آن در دادسرا امکان پذیر نیست پرونده را به دادگاه با کیفر خواست ارسال می کند. صورت‌جلسه نشست قضائی در رابطه با پرونده های با موضوع ایرادضرب وجرح ساده چنانچه دلایل موجود در پرونده به ترتیبی نباشدکه…

  بیشتر بخوانید »
 • عمومینشست قضایی

  آیا نفقه ترک شده گذشته قابل پیگیری کیفری است

  سوال: چنانچه مردی محکوم به پرداخت نفقه گذشته شود و آن را نپردازد، آیا قابل تعقیب کیفری می باشد؟ مضافاً با توجه به اینکه نفقه گذشته و آینده زوجه مقدم بر نفقه سایر اقارب بوده و از سویی تفاوت نفقه اقارب و زوجه در حمایت کیفری از زوجه در خصوص نفقه گذشته بوده است، آیا این حمایت کیفری شامل این فرض هم می شود؟ نظر اکثریت طبق ماده ۵۳ قانون…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا