عمومی

جرائم مسئولین موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸

صلاحیت محلی رسیدگی به جرائم مسئولین موضوع مواد 307 و 308 بعد از فقدان سمت

تبلیغ کانال حقوق دان ها

اگر افراد مشمول موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری در زمان تصدی سمت جرمی انجام دهند اما بعد از اینکه سمت مذکور را به هر دلیل نداشته باشند وقوع جرم کشف گردد دادگاه و دادسرای صالح رسیدگی کننده به جرائم مسئولین موضوع مواد فوق الذکر، دادگاه و دادسرای محل وقوع جرم است نه حسب مورد تهران یا مرکز استان.

صورت‌جلسه نشست قضائی

چنانچه مسئولین موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در زمان تصدی سمت های مذکور در مواد قانونی ذکر شده،‌ مرتکب جرمی شده لیکن کشف جرم و تعقیب در زمانی که متهم فاقد سمت مذکور به لحاظ بازنشستگی ،عزل یا اخراج و… باشد رسیدگی به اتهام آنان با توجه به سمت آن ها در زمان ارتکاب جرم ،در دادگاههای مرکز استان یا تهران رسیدگی می گردد یا دادگاه محل وقوع جرم ؟


نظر هیئت عالی

باتوجه به نص ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون اشعاری اعم از آن است که در زمان تصدی سمت های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشد، بالنتیجه نظر اکثریت صحیح اعلام می شود.


نظر اکثریت

با توجه به اینکه صلاحیت رسیدگی به اتهامات مسئولین موضوع مواد ۳۰۷و۳۰۸ آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یک نوع صلاحیت اضافی می باشد و اصل بر صلاحیت محلی می باشد یعنی اصل براین می باشد که به جرم در جایی که واقع شده است رسیدگی شود و صلاحیت اضافی ،یک نوع صلاحیت استثنایی می باشد و باید در محدوده ی نص تفسیر شود و با توجه به اینکه برای فرض سوال در قانون آیین دادرسی پاسخی یافت نمی شود لذا باید به اصل (صلاحیت محلی و رسیدگی به جرم در محل وقوع )رجوع نماییم لذا چنانچه مسئولین موضوع مواد ۳۰۷و ۳۰۸ در زمان تصدی سمت های مذکور مرتکب جرمی شوند ولی کشف آن در زمانی می باشد که فاقد سمت مذکور باشد باید دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم به اتهام وی رسیدگی نماید .


نظر اقلیت

زمان کشف جرم تغییری در صلاحیت ایجاد شده موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ ایجاد نمی کند و ملاک ارتکاب جرم در زمان تصدی سمت های موضوع مواد فوق می باشد و با توجه به ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مشخص می شود ملاک صلاحیت ،ارتکاب جرم در زمان تصدی سمت یا قبل از آن است جدا از اینکه در زمان تصدی کشف شود یا بعد از آن.

تبلیغ کانال روبیک دانلود

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا