کمیته امداد امام خمینی

  • عمومی

    نظریه مشورتی شماره 1669/96/7 مورخ 1396/07/22

    شماره نظریه۱۶۶۹/۹۶/۷ شماره پرونده۱۲۵۱-۱/۱۲۷-۹۵ تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۷/۲۲ استعلام: ۱-آیا معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در قوانین ماده ۵ قانون حمایت از خانواده و تبصره الحاقی به ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی در حکم اعسار می باشد تا پس از محکوم له واقع شدن مدعی اعسار حکم به پرداخت هزینه دادرسی داد یا نهادی مستقل است و می بایست وفق بند ۲۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت محکوم علیه را…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا