آموزش های حقوقیحقوقی

جزوه آموزش حقوق ثبت

فرشید حسین عمویی

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

فایل پیش رو pdf جزوه آموزش حقوق ثبت است. در این فایل در  ۷۵ صفحه مطالب مهم و اساسی حقوق ثبت بحث و تدریس شده و به صورت رایگان در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است .حقوقدان ها امیدوار است این فایل مفید بوده و مورد استفاده حقوقدانان عزیزان واقع گردد.

آموزش حقوق ثبت

بخشی از جزوه:

ثبت املاك و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفري و غیره براي خود هدفی دارد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاك حفظ مالکیت مالکین و ذَوِي الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدي دیگران در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشد، با این مقدمه و بموجب ماده ۹ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ مقرر گردید که از تاریخ تصویب قانون در نقاطی که اداره ثبت وجود دارد و درسایر نقاطی پس از تشکیل اداره ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و لذا عده کثیري از مردم در اجراي ماده ۱۰ و ۱۱ قانون مذکور در وقت مقرر مبادرت به ثبت املاك خود در اقصی نقاط کشور نموده اند.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا