عمومی

اگر خودرویمان را در اختیار دیگران قرار دهیم

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

اگر مالک با علم و اطلاع، خودروي خود را در اختیار فردي که گواهینامه رانندگی ندارد بگذارد،به عنوان معاونت در جرم رانندگی بدون گواهینامه، تحت تعقیب کیفري قرار می گیرد.

لوگو

دکمه بازگشت به بالا