عمومی

بررسی پرداخت غرامت در صورت فسخ معامله

مقاله

تبلیغ کانال حقوق دان ها

با توجه به اینکه در رای های وحدت رویه ۸۱۱ و ۷۳۳ دیوان عالی کشور پرداخت غرامت در خصوص معامله ابطال شده به جهت استحقاق غیر برای ثمن در نظر گرفته شده اما در مورد فسخ سخنی گفته نشده است و در مورد اینکه آیا در مورد فسخ هم باید غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداخت شود یا نه اختلاف وجود دارد لذا در مقاله پیش رو به بحث غرامت در موارد فسخ معامله پرداخته شده است

تبلیغ کانال روبیک دانلود

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا