عمومی

تا خواهان مالکیت رسمی نداشته باشد حکم به فروش ملک مشاع صادر نمی‌شود

تبلیغ کانال حقوق دان ها

نظریه مشورتی شماره۷/۹۹/۸۹۷

مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

نسبت به املاک ثبت شده ای که به موجب حکم قطعی واحد ثبتی مربوطه غیر قابل افراز تشخیص داده شده است، صدور دستور فروش موضوع ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ منوط به مالکیت رسمی شریک متقاضی فروش است و صرف داشتن سند عادی خرید، برای پذیرش درخواست خریدار مشاعی دارنده سند عادی کافی نیست. همچنین درخواست خریدار عادی مذکور مبنی بر صدور حکم به فروش ملک مشاع غیر قابل افراز مادامی که سهم مشاع خریداری شده رسما به وی انتقال نیافته است، قابل پذیرش و استماع نیست

_________________

بنابراین اگر ملکی رو با مبایعه‌نامه عادی خریداری کرده اید ابتدا باید دعوای اثبات بیع و الزام به تنظیم سند رسمی رو مطرح کنید و بعد از به نتیجه رسیدن دعوا، تقاضای دستور فروش ملک مشاع رو داشته باشید

تبلیغ کانال روبیک دانلود

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا