آموزشتجارت

تدریس صوتی حقوق تجارت یک تا چهار

استاد فرحناکیان

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

تدریس پیش رو تدریس صوتی حقوق تجارت یک تا چهار در سی جلسه است که در اختیار حقوق دان ها قرار گرفته است. این دوره آموزشی توسط استاد فرحناکیان تدریس شده است.

تبلیغ کانال زبان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا