فتوحقوق

تمکین و نفقه

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

تمکین و نفقه

سوال: اگر زوجه تمکین نداشته باشد، آیا مستحق نفقه است؟
پاسخ: اصولا زوجه در صورت عدم تمکین مستحق دریافت نفقه نیست اما در مواردی که قانون به زوجه اجازه داده است تمکین نداشته باشد، عدم تمکین وی، مانع استحقاق نفقه نیست. به عنوان مثال در فرضی که زوج دارای مریضی مسری باشد یا زوجه از حق حبس استفاده کند، در فرض عدم تمکین نیز مستحق دریافت نفقه است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا