عمومی

جلسه دوم کارگاه استراتژی باخت برای پیروزی در شطرنج دعوای حقوقی

تبلیغ کانال حقوق دان ها

در این دروه آموزشی به صورت کارگاه حقوقی استراتژی باخت برای پیروزی در دعوای حقوقی بررسی شده است. مشاهده این دوره به دوستان حقوقی توصیه می شود جلسه اول در مطلب قبلی بارگذاری شده است

تبلیغ کانال روبیک دانلود

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا