نشست های قضایی

تکلیف دادسرا در موارد لوث و اجرای قسامه

تکلیف دادسرا در موارد لوث و اجرای قسامه در پرونده های با موضوع ایراد ضرب و جرح ساده

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

خلاصه:

در موارد لوث که بیش از ۵۰ درصد دلیل علیه متهم وجود دارد، در قرار نهایی دادسرا این قرائن و امارات باید ذکر شود و سپس دادسرا برای تکمیل تحقیقاتی که جمع آوری آن در دادسرا امکان پذیر نیست پرونده را به دادگاه با کیفر خواست ارسال می کند.

صورت‌جلسه نشست قضائی

در رابطه با پرونده های با موضوع ایرادضرب وجرح ساده چنانچه دلایل موجود در پرونده به ترتیبی نباشدکه موجب صدور قرارجلب به دادرسی از طرف دادسرا باشد و از موارد لوث و اجرای قسامه باشد تکلیف دادسرا چیست ؟ آیا پرونده با تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و با کیفرخواست به محاکم محترم ارسال گردد یا به صورت دیگر. آیا اخذ تقاضای شاکی جهت اثبات با سوگند و اجرای قسامه و درج در پرونده الزامی است؟

نظر هیئت عالی

بر اساس ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرســی کیفری ۱۳۹۲ طرح پرونده در دادگاه از یکی از طُرُق الف ـ کیفر خواست دادستان ب ـ قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه پ ـ ادعای شفاهی دادستان در دادگاه می باشد و یا موارد دیگری که خود قانون گذار تصریح کرده همانند ماده ۸۵ که خود قانون گذار تصریح کرده است ولی در موارد لوث بیش از ۵۰ درصد دلیل علیه متهم وجود دارد و در قرار نهایی دادسرا این قرائن و امارات باید ذکر شود و سپس دادسرا برای تکمیل تحقیقاتی که جمع آوری آن در دادسرا امکان پذیر نیست پرونده را به دادگاه با کیفرخواست ارسال می کند.

نظر اکثریت

به لحاظ این که ارسال پرونده به دادگاه می بایست با اتخاذ تصمیم نهایی در دادسرا صورت گیرد و تشخیص حدوث یا عدم حدوث لوث با دادسرا نمی باشد در مواردی که مصداق سوال مذکور باشد دادسرامی بایست اظهارنظر ماهوی اعم از منع تعقیب یا جلب به دادرسی را اتخاذ نماید و در صورت اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب دادگاه اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید و چنانچه موضوع را از مواردلوث تشخیص دهد پس از نقض قرار منع تعقیب و اعاده پرونده به دادسرا اقدامات لازم در خصوص پرونده صورت خواهد گرفت. چرا که ارسال پرونده به دادگاه می بایست پس از اتخاذ تصمیم نهایی در دادسراباشد، بعلاوه این که موارد ورود به دادگاه کیفری دو در رسیدگی حسب ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مشخص است و این مورد از موارد طرح مستقیم در دادگاه نیست و اساسأ بدون اتخاذ تصمیم نهایی در دادگاه حق ورود ندارد.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه قسامه و اجرای آن و تشخیص حدوث لوث از شئون دادگاه میباشد. لذا چنانچه در موردی هیچ دلیلی به استثنای شکایت شاکی و گواهی پزشکی قانونی بر ارتکاب بزه ایراد ضرب و جرح عمدی وجود نداشته باشد، لذا دادسرا حق مداخله و اظهار نظر ندارد و با وحدت ملاک تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و نظریات مشورتی شماره شماره ۷/۹۴۵۷۸ و شماره ۷/۹۴۵۸۰ پرونده باید جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه ارسال شود.

نشست قضایی برگزار شده در استان گیلان/ شهر لنگرود

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

تبلیغ کانال زبان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا