آموزش های حقوقیحقوقی

مختصر اجرای احکام مدنی دکتر مهاجری

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

دانلود رایگان جزوه اجرای احکام مدنی بر اساس تدریس استاد دکتر علی مهاجری به صورت مختصر شامل آموزش شیوه اجرای آرای مراجع قضائی غیرقضایی و تعریف اصطلاحات مربوط به اجرای احکام مدنی.

فهرست مطالب

فصل اول : اجرای آرای مراجع غیرقضایی

گفتار اول : رای داور
گفتار دوم : رای اداره کار

فصل دوم : اجرای تصمیمات غیر از حکم

گفتار اول : تامین خواسته
گفتار دوم : دستور موقت
گفتار سوم : دستور فروش
گفتار چهارم : دستور اخذ

فصل سوم : حکم

گفتار اول : حکم قطعی
گفتار دوم : حکم غیرقطعی

فصل چهارم:اجرایی بودن حکم

گفتاراول:درخواست محکوم له
گفتار دوم:باقی بودن اعتبار حکم
گفتار سوم:صدور اجراییه

فصل پنجم:صدور اجراییه

گفتار اول:اجراییه مربوط به وجه
گفتاردوم:اجراییه مربوط به تعهدات مالی غیر وجه
گفتار سوم:اجراییه مربوط به تعهدات قایم به شخص

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا