آموزش های حقوقیپرسش و پاسخحقوقی

هزینه کارشناسی در انکار و تردید

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

سوال

در موضوع انکار و تردید نسبت به امضا اگر قرار باشد موضوع به کارشناس ارسال شود هزینه کارشناس قانونا بر عهده چه کسی است؟

مثلا خواهان به سند عادی استناد کند و خوانده در جلسه دادگاه اظهار دارد که این سند به امضای او نیست

ایا خواهان باید هزینه کارشناسی را پرداخت کند یا خوانده؟

پاسخ

اگر چه رویه دادگاه ها بر این است که هزینه کارشناسی را در این خصوص از شخصی که انکار کرده دریافت میکنن اما باید توجه داشت که در این موارد هزینه کارشناسی قانونا و شرعا بر عهده استناد کننده است چراکه وفق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی وقتی مثلا خوانده نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده منکر شود آثار انکار بر او مترتب خواهد شد و قانونا و شرعا حسب قاعده « البینة علی المدعي» دلیل و بینه و هزینه لازمه آن بر عهده مدعی است

دکمه بازگشت به بالا