حقوق

دانلود دوره کامل تدریس رایگان حقوق جزا توسط احمد غفوری

عمومی و اختصاصی

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

در موضوع حقوق جزا کتاب های آقای احمد غفوری در بین حقوق خوان ها و کارآموزان حقوقی امتیاز خاصی دارد و بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

تدریس پیش رو توسط استاد عزیز به صورت رایگان در موضوع حقوق جزا در ۶۸ فایل صوتی منتشر شده است که برای اطمینان شخصا از خود ایشان کسب اجازه جهت انتشار در سایت حقوق دان ها شده است.طول این دوره آموزشی حدوداً ۵۰ ساعت و ۴۰ دقیقه می باشد.

 

شماره بخش لینک اصلی لینک کمکی
بخش ۰۱ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۰۲ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۰۳ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۰۴ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۰۵ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۰۶ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۰۷ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۰۸ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۰۹ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۱۰ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۱۱ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۱۲ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۱۳ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۱۴ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۱۵ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۱۶ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۱۷ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۱۸ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۱۹ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۲۰ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۲۱ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۲۲ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۲۳ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۲۴ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۲۵ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۲۶ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۲۷ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۲۸ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۲۹ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۳۰ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۳۱ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۳۲ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۳۳ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۳۴ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۳۵ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۳۶ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۳۷ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۳۸ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۳۹ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۴۰ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۴۱ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۴۲ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۴۳ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۴۴ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۴۵ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۴۶ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۴۷ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۴۸ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۴۹ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۵۰ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۵۱ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۵۲ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۵۳ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۵۴ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۵۵ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۵۶ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۵۷ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۵۸ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۵۹ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۶۰ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۶۱ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۶۲ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۶۳ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۶۴ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۶۵ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۶۶ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۶۷ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۶۸ دانلود دانلود/پخش آنلاین

 

تبلیغ کانال حقوق دان ها

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دکمه بازگشت به بالا