آراء وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۸۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

در مورخه ۱۶/۹/۱۴۰۰ در خصوص صلاحیت دادگاه و دادسرا برای رسیدگی به امور قیمومت در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر ‌کند، رای وحدت رویه شماره ۸۱۶ به شرح زیر صادر شد.

متن رای وحدت رویه شماره ۸۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور

با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴۸ قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، بنابراین، در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر ‌کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده ۵۴ قانون یاد شده با توجه به فلسفه وضع ماده صدر‌الذکر، منصرف از این موارد است.

***

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا