نمونه دادخواست

 • نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع

  اگر مالی خریدید که بعدا معلوم شد مال برای دیگری است و می خواهید پول خود را پس بگیرید باید دادخواست اعلام بطلان معامله به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع و استرداد ثمن و غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن به نرخ روز را مطالبه کنید. در چنین فرضی باید مدارک کافی جهت اثبات اینکه مبیع برای دیگری است داشته باشد. مثلا اگر مدعی مالکیت علیه شما طرح دعوا…

  بیشتر بخوانید »
 • عمومی

  نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته

  ریاست محترم دادگستری شهرستان (اصولا نام شهر محل اقامت خوانده یعنی بدهکار نوشته می شود) باسلام احتراماً به استحضارمی رساند به‌موجب کپی مصدق یک(تعداد سفته ها) فقره سفته تقدیمی به شماره/شماره‌های ۰۱۳۶۷۰۶ خزانه‌داری کل سری /ل، این‌جانب مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال از خوانده طلبکارم که نامبرده با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سررسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می‌کند لذا با تقدیم این دادخواست، رسیدگی به خواسته این‌جانب و…

  بیشتر بخوانید »
 • عمومی

  نمونه دادخواست واخواهی از رای محکومیت تضامنی ظهرنویس

  بسمه‌تعالی رياست محترم شعبه …دادگاه عمومي حقوقي شهرستان… با سلام این‌جانب …….، فرزند ………، به شماره ملی………، در خصوص پرونده کلاسه … با شماره بایگانی … مطروحه نزد آن شعبه محترم، که این‌جانب به صورت غیابی به پرداخت ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال بابت اصل خواسته خواهان و ۷۴۸۳۲۰۰۰ ریال بابت متفرعات دعوا و خسارت تأخیرتأدیه به‌صورت تضامنی محکوم شده‌ام به استناد ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی با عنایت به این‌که ابلاغیه…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا