فتوحقوق

تفاوت اسناد عادی با اسناد رسمی

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

سند

اسناد عادی با اسناد رسمی تفاوت­هایی دارند از جمله

  • سند رسمی قدرت اجرایی دارد؛ حال‌آنکه اصل در اسناد عادی عدم قدرت اجرایی است؛ به این معنی که مطابق مواد ۹۲ و ۹۳ ق.ث برای سند رسمی می‌توان بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستری از همان دفترخانه تنظیم‌کننده سند، تقاضای صدور اجراییه نمود؛ درحالی‌که برای اجرای اسناد عادی به‌ حکم دادگاه احتیاج است؛
  • در تنظیم سند رسمی مأمور رسمی دخالت دارد؛ حال‌آنکه سند عادی را افراد، هر طور که بخواهند تنظیم می‌کنند؛
  • تاریخ سند رسمی هم نسبت به طرفین سند و هم نسبت به اشخاص ثالث معتبر است چه بپذیرد چه نپذیرد؛ حال‌آنکه تاریخ سند عادی برای اشخاص ثالث مؤثر نیست مگر اقرار کند و تاریخ را بپذیرد
  • در صورت مفقود شدن سند رسمی تهیه رونوشت آن امکان دارد و از آن می‌توان استفاده کامل کرد؛ به خلاف سند عادی که از رونوشت آن نمی‌شود استفاده کامل برد؛
  • تنظیم سند رسمی تابع تشریفات خاصی است؛ ولی در سند عادی تشریفات لازم نیست؛
  • در مورد سند رسمی فقط ادعای جعل قابل‌طرح است؛ ولی در سند عادی هم ادعای جعل و هم ادعای انکار و تردید، حسب مورد پذیرفته می‌شود.

پی‌نوشت: ماده ۱۲۹۰ ق.م – اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا