عمومی

مکان امن برای متهم متواری

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

در تجربه کاری قضات گاهی شده دنبال متهم جهت تفهیم اتهام و تحقیق می گردند اما نکته ای که باید در نظر داشت این است که در برخی موارد امنترین مکان برای مخفی شدن مجرمین یا متهمین متواری زندان و بازداشگاه است؛ پس اگر دیدید یک مجرم حرفه ای با یک جرم ساده به زندان افتاد باید یک علامت سوال در ذهن بوجود آید که شاید یک جرم بسیار سنگین انجام داده و مأمورین در بیرون از زندان دنبال او میگردند. اگر متهم خود را پیدا نکردید و جرم ارتکابی مهم بود بد نیست یک استعلام از زندان گرفته شود

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا