آموزش های حقوقیکیفری

جزوه بررسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

مقررات جزای عمومی و جزای اختصاصی با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دچار تغییرات زیادی شده است که اطلاع ازاین تغییرات ضروری به نظر می‌رسد. جزوات متعددی در این زمینه نوشته شده است. جزوه پیش رو نیز به بررسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پرداخته است

تصویر بخشی از جزوه

نمونه متن کتاب

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا