آموزش های حقوقیفتوحقوقکیفری

تأثیر جنون بر تعقیب یا اجرای مجازات

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

در جدول پیش رو به تاثیر جنون بر حقوق کیفری مجنون در زمان های قبل از ارتکاب جرم و حین ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی و بعد از صدور حکم قطعی (چه مجازات شروع به اجرا شده باشد چه شروع به اجرا نشده باشد) پرداخته شده است. این جدول از جزوه منتشر شده توسط آقای احمد غفوری برداشته شده است.

تاثیر جنون در حقوق

دکمه بازگشت به بالا